top of page

KOKOUSKUTSU

 

SUOMI-KERHO CLUB FINLANDIA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSYLEISKOKOUS PIDETÄÄN 11.12.2017 klo 13.00 SUOMI-KERHON KERHOHUONEISTOSSA.

 

Osallistuminen kokoukseen edellyttää, että vuoden 2017 jäsenmaksu on maksettu. Yhdistyksen yleiskokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä tai heidän edustajistaan on paikalla. Päätösvaltaisuuden takaamiseksi kutsutaan koolle toinen yleiskokous noudattaen säännöissä määrättyä koollekutsumisaikaa kokoontumaan tunnin kuluttua. Tämä kokous on päätösvaltainen minkä tahansa jäsenmäärän ollessa läsnä.

 

Syysyleiskokouksessa käsitellään:

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan puheenjohtaja

2.2. Valitaan sihteeri

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

2.4. Valitaan viisi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta

6. Päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi

8. Todetaan erovuoroiset varsinaiset hallituksen jäsenet

9. Valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kolme yleisvarajäsentä

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11. Vahvistetaan uudet ja eronneet jäsenet

12. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista

13. Päätetään jäsenten esittämistä asioista

14. Kokouksen päättäminen

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin määrätyn asian käsiteltäväksi yleiskokouksessa, tulee hänen jättää tästä kirjallinen pyyntö hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

Suomi-Kerho Club Finlandia hallitus

bottom of page