top of page


 

Tavoitteena sivujen saavutettavuus

Kerhon kotisivujen kohdeyleisönä ovat Suomi-Kerhon jäsenet ja kerhon toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, jotka yleensä ovat jo eläkeiässä. Muun muassa heikentynyt näkökyky on näin ollen otettava huomioon sivuja tehdessä.

Kerhon kotisivujen fonteiksi on otettu käyttöön Verdana (sans-serif) ja Georgia (serif). Ne toimivat erittäin hyvin erikokoisilla näytöillä, ovat helppolukuisia ja toimivat yhteensopivana fonttiparina samassakin tekstikokonaisuudessa. Useastihan tekstin ulkonäköä voidaan parantaa käyttämällä otsikossa ja leipätekstissä toisistaan sopivasti poikkeavia fontteja. Nykyisin suositellaan että www-sivustossa käytettäisiin korkeintaan kolmea erilaista fonttia jotta sivuston tyyli pysyisi yhtenäisenä.

Suomi-Kerhon kotisivujen fonttien perusmääritykset:

Otsikko1        
"Page Title"        
Georgia 37 Bold Very Black

Otsikko2        
"Large Heading"     
Verdana 34 Bold Very Black

Leipäteksti1    
"Paragraph 1"       
Georgia 22 Very Black

Leipäteksti2    
"Paragraph 2"       
Verdana 20 Very Black


 

Tekstejä ei väritetä eikä laiteta vilkkumaan. Ainoa poikkeus ovat tekstilinkit, joissa käytetään värinä sinistä. Normaalin mustan tekstin taustaväri on valkoinen luettavuuden vuoksi. Joissakin erityistapauksissa tästä voidaan poiketa: aloitussivussa on taustaväriä ja kerhon 40-vuotisjuhlasta kertovan jutun yhteydessä on käytetty sinistä ja valkoista.

Sivujen tulee olla luettavissa niin tietokonenäytöillä, tableteilla kuin älypuhelimillakin. Tämän vuoksi sivuille tulevan tekstimateriaalin tulee olla raakatekstiä ilman muotoiluja. Muotoilut tehdään Wixin editorilla jolloin varmistetaan tekstin skaalautuvuus eri välineille. Esimerkiksi Word- tai Excel-tiedostoja ei siis upoteta sivuille kuvina. Niitä voidaan pdf-konvertoituina linkittää sivuille kunhan tiedostetaan menettelystä aiheutuva käytettävyyshaitta tableteissa ja älypuhelimissa.

 

 

10.4.2017

 

Uudet kotisivut otettu käyttöön 10.4.2017

 

Kerhon sivustoa on talven 2016-2017 aikana rakennettu uuteen ympäristöön ja se on otettu käyttöön 10.4.2017

 

 

Kerhon kotisivuja on lähes kymmenen vuotta ylläpidetty Jimdo-nimisen kotisivupalvelun alustalla ja ohjelmistolla. Näiden vuosien aikana tietotekniikka, laitteet ja käytettävyyteen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset ovat muuttuneet valtavasti.

Samojen sivujen on toimittava kunnolla riippumatta siitä, katsotaanko niitä tietokonenäytöllä, tabletilla tai älypuhelimella. Sivujen vuorovaikutteinen käyttö keskustelufoorumien ja blogien muodossa on tuonut käyttäjille mahdollisuuden osallistua sivuston sisällön tuottamiseen. Kotisivujen linkittyminen someen alkaa nykyisin olla itsestäänselvyys esimerkiksi siten, että kotisivulle tehty päivitys näkyy samantien Facebook-sivulla. Koko sivuston ylläpitämistä pyritään usein jakamaan useammalle henkilölle siten, että päivitysoikeuksia jaetaan hierarkkisesti.

Eri kotisivupalveluja vertailemalla päädyttiin valitsemaan tulevaksi kotisivualustaksi ja -ohjelmaksi Wix, joka kansainvälisissä vertailuissa sijoittuu jatkuvasti ykköseksi. Kerhon sivustoa on talven 2016-2017 aikana rakennettu uuteen ympäristöön ja se on otettu käyttöön 10.4.2017. Vanha sivusto pidetään toistaiseksi näkyvissä osoitteessa www.suomikerho.net mutta siihen ei tehdä päivityksiä. Uuden sivuston osoite on www.suomi-kerho.net. Kerhon ja kotisivun nimet halutaan näin yhtenäistää. Tästä tulee aiheutumaan pientä hankaluutta tavuviivan verran aluksi, mutta elämä ei ole aina helppoa.

Suurin ulkonainen muutos on menuvalikoiden sijainnin muuttaminen vasemmasta reunasta ylös. Se lisää käytettävissä olevaa vaakasuoraa sivutilaa 50 prosenttia ja antaa mahdollisuuden entistä monipuolisempaan sivujen taittoon.

Sivuja tullaan kehittämään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin kerholaisten tai kerhon toiminnasta kiinnostuneiden  tarpeisiin. Sen vuoksi on tärkeää saada palautetta ja ehdotuksia sivuston kehittämiseksi. Alkusivulla on palautteen lähetyslaatikko ja sen vilkas käyttö on erittäin toivottavaa!

bottom of page