top of page

Suomi-Kerhon hallitus 31.10.2018

 

 

Hallituksen kokouksessa pääaiheena oli saunakysymys. Päätettiin, että saunan toiminta jatkuu 1.11.2018 lukien. Ratkaisuun päädyttiin äänestyksen jälkeen, jossa neljä jäsentä kannatti käyttöä ja kolme vastusti, mukaan lukien puheenjohtaja, joka edellytti, että ennen käyttöä lupien pitää olla kunnossa ja vastuuvakuutuksen sisällöstä mustaa valkoisella.

 

Kerhon syyskokous on maanantaina 3.12. Jäsen voi tehdä kirjallisen esityksen kokouksessa käsiteltävästä asiasta hallitukselle 30 päivää ennen kokousta, joten nyt tässä asiassa alkaa olla kiire.

 

Raija

puheenjohtaja

bottom of page