top of page

Marja Puuska:

 

KEVÄTYLEISKOKOUS 22.2.2016

Suomi-Kerhon kevätyleiskokous pidettiin kerhotiloissa maanantaina 22.2.2016.

 

Syysyleiskokouksella ja kevätyleiskokouksella on sääntöihin perustuva työjärjestys, joka kokouskutsun yhteydessä julkistetaan jäsenille tiedoksi ja muistutukseksi, mitä näissä kokouksissa tullaan käsittelemään. Sääntöjen mukaan näistä kokouksista on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kerhon ilmoitustaululla. Koollekutsun ajankohdasta lähtien on jäsenten saatavilla oltava kokouksen työjärjestys sekä päätettävien asioiden harkintaa varten tarvittavat asiakirjat.

 

Kahden yleiskokouksen ero on keskeisessä sisällössä. Syksyllä on henkilövaalit ja keväällä tilinpäätöskokous. Arvata voi kumpi kokous yleensä kiinnostaa enemmän. Arvostus on mielestäni supersuomalainen. Kokemukseen perustuen totean, että syksyn henkilövalinnat kiinnostavat enemmän kuin toiminnan ja talouden arviointi keväällä. Joskus on käynyt niinkin, että kevätyleiskokouksessa ei ole päätösvaltaisuuden edellyttämää 1/3 äänioikeutettua jäsentä paikalla. Silloin on jouduttu pitämään varmuuden vuoksi koolle kutsuttu toinen yleiskokous alkamaan tunnin kuluttua ensimmäisestä yleiskokouksesta. Tässä kokouksessa ei ole vähemmistövaatimusta ja sillä on päätösvalta osanottajamäärästä riippumatta.

 

Kerhon äänioikeutettuja jäseniä, jotka olivat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun jäsenrekisterissä oli kevätyleiskokouspäivänä 287. Kokoukseen osallistui yhteensä 105 äänioikeutettua. Kevätyleiskokouksen avasi Suomi-Kerhon puheenjohtaja Heli Kytömaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Puuska, sihteerinä Reino Alanko ja pöytäkirjasihteerinä Esko Berg. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aimo Jyrkinen ja Lauri Kostilainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Puuska, Seppo Anttila, Sirkka Kaskela, Sirkka Harju ja Saara Mäkineste.

Esittelypuheenvuoron hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2015 käytti Esko Berg, tilinpäätöksestä ja taseesta 31.12.2015 Heli Kytömaa. Toimintakertomus hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Yksimielisesti päätettiin myöstää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallituksen jäsenille. Tilikauden ylijäämä 8.248,84 euroa päätettiin lisätä omaan pääomaan. Kokous vahvisti hallituksen hyväksymät uudet jäsenet, joita oli vuoden 2015 aikana liittynyt yhteensä 66. Samalla merkittiin tiedoksi, että syysyleiskokouksen 14.12.2015 ja kevätyleiskokouksen 22.02.2016 välisenä aikana oli liittynyt 35 uutta jäsentä. Tiedoksi merkittiin myös eronneiden lukumäärä 131 henkilöä. Eron peruusteena oli kahden vuoden jäsenmaksujen laiminlyönti.

 

Hallitus oli päättänyt myöntää Suomi-Kerhon ansiomerkit seuraaville henkilöille: Esko Berg, Timo Markoff, Pirjo Nybom, Unto Virtanen ja Maritta Kettunen. Merkit ja ruusun asioituneille jäsenille luovuttivat kerhon puheenjohtaja Heli Kytömaa ja varapuheenjohtaja Irmeli Vesterinen. Paikalla eivät olleet Unto Virtanen eikä Timo Markoff. Heille merkki luovutetaan myöhemmin sopivan tilaisuuden yhteydessä.

 

Molempien yleiskokousten sääntömääräisissä työjärjestyksissä on lähes viimeisenä kohtana: Päätetään jäsenten esittämistä asioista. Säännöt tuntevat ja valistuinnemat tietävät, että yleiskokoukseen päätöskäsittelyyn voi jäsenen esitys päätyä vain toimittamalla sen hallitukselle 30 päivää ennen kokousta. Harvoin näin kuitenkaan tapahtuu. Virkistävänä poikkeuksena kevätyleiskokouksen käsittelyssä oli Seppo Anttilan tekemä ehdotus. Siinä esitettiin, että vuosijäsenmaksua korotettaisiin kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen euroon ja liittymismaksua alennettaisiin neljästäkymmenestä kolmeenkymmeneen euroon. Lisäksi mahdollistettaisiin lyhytaikainen jäsenyys ehdotuksella esimerkiksi kaksikymmentä euroa kolmenkymmen päivän jäsenyydestä. Esityksen neljäntenä kohtana oli, että kerhon säännöt pitää modernisoida vastaamaan viranomaisille tehtävien raportointivelvollisuuksien tiukentumista sekä mahdollisia veroseuraamuksia.

 

Hallitus totesi päätösesityksessään, että jäsenmaksun korotus ja liittymismaksun alennus ovat syysyleiskokouksessa käsiteltäviä asioita. Lyhytaikainen jäsenyys edellyttää sääntömuutosta, samoin mahdolliset muutostarpeet johtuen viranomaismääräyksistä ja Kanarian lakien säädöksistä. Hallitus on käynnistänyt toimenpiteet sääntömuutostarpeiden selvittämisestä yhteistyössä lakiasiaintoimiston kanssa. Hallituksen esitys toimenpide-ehdotuksineen hyväksyttiin.

Yhdistyksen yleiskoukset käyttävät Suomi-Kerhon ylintä päätösvaltaa. Koolla ei siis ollut mikään turha porukka, vaan päättäjät. Kokouksen puheenjohtajana havannoin, että salissa oli selvästi arvonsa tuntevat henkilöt. Käytetyt puheenvuorot olivat asiallisia, vaikka niitä kokouksen luonteesta johtuen ei kovin runsaasti ollut. Puheenvuorot liittyivät lähinnä talouteen ja jäsenaloitteeseen. Päätökset tehtiin yksimielisesti, äänestyksiä ei tarvittu eikä eriäviä mielipiteitä esitetty. Tilaisuuden päätteeksi juotiin pullakahvit.

​​​​

Marja Puuska

bottom of page