top of page

Esko Berg:

SYYSYLEISKOKOUS 12.12.2016

Suomi-Kerhon puheenjohtajaksi 2017 valittiin yksimielisesti Timo Markoff. Rinnalla on puheenjohtajan tehtävän jättävä Heli Kytömaa.

Kukat luovutti hallituksesta pois jäänyt Aulikki Tikkanen. Kuvat otti Raija Alanko.

Syysyleiskokous pidettiin 12.12.2016 alkaen klo 13.00. Kokoukseen oli ilmoittautunut 130 äänioikeutettua jäsentä ja 27 valtakirjaedustajaa eli yhteensä 157 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten kokonaismäärä 12.12.2016 oli 423. Todettiin, että läsnä on siis enemmän kuin yksi kolmasosa (1/3) äänioikeutetuista jäsenistä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että vuoden 2017 jäseneksi liittymismaksu on 65 euroa sisältäen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja vuosijäsenmaksu on 25 euroa. Viikkojäsenyyksiä ei hyväksytä.

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017.

 

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Timo Markoff.

 

Syksyllä 2015 pidetyssä syysyleiskokouksessa valittiin hallitukseen kahdeksi vuodeksi 2016 – 2017: Vesterinen Irmeli, Bergholm Sam ja Häikiö Erkki. Yhdeksi vuodeksi valittiin: Salo Seppo ja Heiskanen Veikko puheenjohtajaksi valitun Heli Kytömaan ja hallituksesta eronnen Aimo Jyrkisen tilalle.

 

Vesterinen Irmeli oli jättänyt hallituksen kokouksessa 21.11.2016 eroilmoituksen hallituksen jäsenyydestä vuodelle 2017 alkaen 01.01.2017.

 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Tikkanen Aulikki, Salo Seppo ja Heiskanen Veikko. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Salo Seppo ja Heiskanen Veikko eivät ole toimineet hallituksen jäseninä yhtäjaksoisesti kahta kahden vuoden toimikautta, joten he olivat ehdokaskelpoisia hallituksen jäseniksi. Tikkanen Aulikki ei ollut ehdokaskelpoinen hallituksen jäseneksi.

Merkittiin tiedoksi, että yleisvarajäseninä vuonna 2016 olivat hallituksessa toimineet Maila Turunen, Jukka-Pekka Ruuskanen ja Seppo Helva.

 

Päätettiin, että hallituksen vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Kolme eniten ääniä saanutta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2017- 2018 ja neljänneksi eniten ääniä saanut Sam Bergholmin tilalle yhdeksi vuodeksi ja viidenneksi eniten ääniä saanut Irmeli Vesterisen tilalle yhdeksi vuodeksi sekä kolme seuraavaksi eniten ääniä saanutta hallituksen yleisvarajäseniksi yhdeksi vuodeksi. Hallituksessa jatkaa 2017 Erkki Häikiö.

 

Kirjallisesti suostumuksensa ennakkoon hallituksen jäseniksi olivat antaneet: 1) Berg Esko, 2) Erkkilä Selma-Leena, 3) Pitkänen Raija, 4) Niemi Jari, 5) Salo Seppo, 6) Viitanen Markku, 7) Seppo Anttila, 8) Esko Puuska, 9) Maila Turunen, 10) Heli Pirttimäki, 11) Lea Walden, 12) Fred Bentkover. Muita ehdokkaita ei esitetty.

 

Koska kaikki eivät tunteneet ehdokkaita, myönnettiin ehdokkaille numerojärjestyksessä n. kahden minuutin mittainen esittelypuheenvuoro.

 

Hyväksyttiin äänestysesitys, että vaalissa voi äänestää vähintään yhtä ja enintään viittä ehdokasta. Äänestäminen tapahtuu kirjoittamalla ehdokkaan numero äänestyslippuun allekkain tai pilkulla erotettuna

 

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi. Kokoustauon aikana juotiin kerhon tarjoamat pullakahvit.

 

Ääniä oli annettu yhteensä 698, joista hylättyjä oli 1 äänestyslippu, 6 ääntä.

 

Ääniä oli annettu seuraavasti:

 

Esko Berg (109 ääntä), Esko Puuska (88), Fred Bentkover (87), Raija Pitkänen (75), Seppo Salo (68), Seppo Anttila (56), Jari Niemi (50), Maila Turunen (46), Markku Viitanen (37), Selma-Leena Erkkilä (30), Lea Walden (30), Heli Pirttimäki (22).

 

Vaalissa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2017 – 2018 valittiin: Esko Berg, Esko Puuska ja Fred Bentkover.

Sam Bergholmin ja Irmeli Vesterisen tilalle yhdeksi vuodeksi (2017) valittiin: Raija Pitkänen ja Seppo Salo.

 

Hallituksen yleisvarajäseneksi yhdeksi vuodeksi (2017) valittiin: Seppo Anttila, Jari Niemi ja Maila Turunen.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodeksi 2017 valittiin yksimielisesti Sauli Majava ja Aimo Jyrkinen sekä varatilintarkastajiksi Rainer Kaskela ja Uolevi Lehtinen.

 

Todettiin, että kevätyleiskokouksen ja syysyleiskokouksen välisenä aikana on liittynyt 26 uutta jäsentä. Eronneita ei ollut. Luettelo uusista jäsenistä oli nähtävissä kokouksen puheenjohtajistolla. Päätettiin, että kevätyleiskokouksessa poistetaan jäsenrekisteristä jäsenet, joiden jäsenmaksu on laiminlyöty kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

Päätettiin, että kerhon säännöt uudistetaan Espanjan yhdistyslain asiaa vastaavaksi. Sääntöuudistusta varten hallitus nimeää valmistelutyöryhmän.

 

Merkittiin Aino Anna-Liisa Karkamon testamentin myöntämisehdot tiedoksi kokoukselle.

Esko Berg

bottom of page