top of page

Marja Puuska:

SYYSYLEISKOKOUS 11.12.2017

Syyskokous-2017.jpg

Kerhon puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittu Raija Pitkänen ja vuoden 2017 puheenjohtaja Timo Markoff kukkien kanssa. Vasemmalla kokouksen toinen sihteeri Reino Alanko ja kokouksen puheenjohtaja Marja Puuska.

Kuva: Raija Alanko

Suomi-Kerhon syysyleiskokous pidettiin maanantaina 11. joulukuuta. Kokoukseen osallistui yli 200 äänivaltaista edustajaa valtakirjaedustus mukaan lukien. Tämän vuosikymmenen runsain osanotto sääntömääräisessä kokouksessa. Tuskin kenenkään ennakkoveikkaus osanottajamäärästä osui kohdalleen. Kokousvalmisteluissakin varauduttiin pienempään osallistujajoukkoon. Portugalikadun jono kasvoi ja kasvoi osanottajien saapuessa. Kokoussaliin kannettiin lisää tuoleja eri puolilta kerhoa. Uutena ideana mahdollista saliäänestystä varten tehdyt, ilmoittautumisen yhteydessä jaetut keltaiset KYLLÄ ja punaiset EI kortit loppuivat kesken, muu materiaali riitti innokkaille kokousedustajille. Asioilla on tapana järjestyä. Toiminnan sujuvuuden takasi järjestelijöiden ammattitaito ja kokemus. Kokous pääsi alkamaan aikataulussa.

Syysyleiskokouksen avasi kerhon puheenjohtaja Timo Markoff. Avauspuheenvuorossaan perinteisten tervetulotoivotusten lisäksi hän pyysi kunnioittamaan kerhon tietoon ilmoitettujen toimintavuoden aikana menehtyneiden muistoa hetken hiljaisuudella.

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Puuska, pöytäkirjasihteeriksi Esko Berg ja toiseksi sihteeriksi Reino Alanko. Kokenut, monien kokouksien puheenjohtajistossa toiminut kolmikko. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aimo Jyrkinen ja Sisse Grünn, äänten laskijoiksi Rainer Kaskela, Sirkka Kaskela, Raili Aarnio, Sauli Majava ja Rainer Partanen. Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimi Rainer Kaskela. Runsas osanottajamäärä takasi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edustamalla kokouksessa yli yhtä kolmasosaa äänioikeutetuista jäsenistä. Työjärjestys perustui kerhon sääntöihin ja se hyväksyttiin muutoksitta.

Edellä kerrottu oli normaalia kokousrutiinia. Sitten siirryttiin varsinaisiin mielenkiintoa ja intohimoja käsitteleviin asioihin. Ensin hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2018 jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta. Seuraavana vuorossa oli hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Esittelypuheenvuoron toiminnasta käytti Esko Berg ja talousarviosta Raija Pitkänen. Yleisö, siis kokouksen osanottajat, innostui yleiskeskusteluun. Puheenvuoroja käytettiin todella paljon, lähes kolmekymmentä. Puheenvuorot, kysymykset ja esitykset kerhon toiminnasta hallinnolle olivat asiallisia ja rakentavia. Muutosesityksiä esitettyihin toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon ei tehty. Ne hyväksyttiin yksimielisesti. Yleiskeskustelussa esille tuodut näkemykset ja ehdotukset viedään ponsiesityksinä hallituksen käsittelyyn.

Edettiin kokouksen loppuhuipentumiin. Hallituksen puheenjohtajan, siis kerhon puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin. Ensin vuorossa oli puheenjohtajavaali. Vuosikausiin ei tälle arvokkaalle ja vaativalle paikalle ole ollut tungosta. Tällä kertaa oli ehdolla kaksi tehtävään motivoitunutta, hienoa ehdokasta. Nykyinen puheenjohtaja Timo Markoff kertoi olevansa halukas jatkopestiin. Kilpailijaksi puheenjohtajavaaliin ilmoittautui myös kerhon talousasioita hoitanut Raija Pitkänen. Puheenjohtajaksi äänestyspäätöksellä valittiin Raija Pitkänen. Hallituksen kokoonpanokin uudistui melko lailla. Kerhon kotisivuilla uutisosiossa on julkaistu uuden hallituksen kokoonpano. Tilintarkistajiksi valittiin Rainer Kaskela ja Sauli Majava, varatilintarkistajiksi Lauri Kostilainen ja Lea Waldén. Onnittelut vielä kerran luottamustehtäviin valituille. Eteenpäin elävän mieli. Valta ja vastuu velvoittavat.

Kokouksen lopputoimet sujuivat nopeasti. Merkittiin tiedoksi uudet ja eronneet jäsenet. Kevätyleiskokouksen jälkeen eronneita ei ollut ja uusia jäseniä oli peräti 21 henkilöä. Ei hallitukselta eikä jäsenistöltä ollut tullut kokoukselle käsiteltäväksi asioita. Nuijan kopautus ja toimintavuoden viimeinen yleiskokous oli pidetty.

 

Summa summarun. Syysyleiskokous 2017 oli arvokas tapahtuma. Osanottajamäärä osoitti Suomi-Kerhon vetovoimaisuuden. Kokousosanottajat poistuivat hyvillä mielin onnistuneen kokouksen jälkitunnelmissa valmistautumaan joulunviettoon ja tulevaan vuoteen 2018.

Marja Puuska 19.12.2017

Anchor 3
bottom of page